Data och cookies

Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på www.cykelgear.se När du klickar på "Acceptera alla" accepterar du vår användning av cookies och vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Acceptera alla" accepterar du också att våra annonsörer kan behandla din data för att skapa anpassade annonser för dig. Du kan alltid ändra ditt val genom att klicka på Inställningar under cookies.

Visa detaljer

Marknadsföring
Tillåt tredjeparts cookies från Google, Facebook, Zopim mm.


Google
Vi använder Google Tag Manager, Google Analytics och andra tjänster från Google. Du kan välja bort här.
Facebook och Instagram
Vi använder tjänster från Facebook för anpassade annonser, spårning och utveckling av lead. Du kan välja bort här.
Zopim
Vi använder chattmodul från Zopim, om du inte vill ha ett chattalternativ kan du välja bort här.
Nödvändig:
Marknadsföring:
Skickas idag beställ innan 15:00 beställ innan 17:00
Skickas idag beställ innan 15:00 beställ innan 17:00
Inledning

Cykelgear A/S behandlar upplysningar om dig som kund, leverantör, samarbetspartner eller användare av våran hemsida i olika situationer. Vi är därför skyldiga att orientera dig om hur vi behandlar dina personupplysningar, i överenstämmelse med dataskyddsförordningen (GDPR).Dataansvarig

Verksamhetenär ansvarig för behandling av dina personupplysningar, som sker hos Verksamheten i de olika situationer, som är närmare beskrivet nedanför. Du hittar våra kontaktupplysningar nederst under avsnittet "Våra kontaktupplysningar".Behandling av dinapersonupplysningar

Verksamhetenbehandlar personupplysningar till en radolika föremål i olika situationer, herunder i förbindelse med:

  • Användning av våranhemsida
  • Köp i webbshoppen
  • Användning av vårankundportal
  • Nyhetsbrev
  • När du kommunikerar med oss

Nedanför kan du läsa mer om de olika föremål med behandlingen av dina personupplysningar i olika situationer. Du kan dessutom se, vilkaupplysningar vi behandlar i de olika situationer, och vad rättsgrundlaget för behandlingen är.Användning av våranhemsida

När du besöker våran hemsida, registrerar vi via cookies upplysningar om dina besök, herunder f.ex.upplysningar om din IP-adress, din browsertyp, besökstidspunkt, de hemsidor som det linkas från, de hemsidor som besöks, de features som används, samt det innehållsom besöks. De herupplysningar kan i några tilfällen omfattapersonupplysningar.

Föremål ochrättsgrundlag

Vi registrerar ovanstående upplysningar för att kunnaerbjuda en säker, stabil och kundvänlig användarupplevelse på våran hemesida samt föra statistik över våra besökande, och – i vissa tillfällen – målrättamarknadsföring, baserat på användarensmönster. Rättsgrundlaget för behandlingen är cookieinformationen § 3, jf. dataskyddförordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nödvändiga funktionalitetscookies), idet vi följer vårat legitima intresse i att kunnaupprätthålla funktionaliteten og säkerheten av hemsidan och cookieinformationen § 4, jf. dataskyddförordningens artikel 6, stk. 1, litra a (för övriga cookies). Du kan läsa mer om vår användning av cookies i våran särskilda Cookiepolitik https://www.cykelgear.se/cookies.

Lagring

Upplysningar i förbindelse med våran användelse av cookies tas bort som utgångspunkt när cookien blirborttagen från din enhet, ochberor på den konkreta cookie. Du kan läsa mer om de olika cookies, här under levnadstiden, samt möjligheterna för deaktivering mv., i våran Cookiepolitik https://www.cykelgear.se/cookies.Köp i webbshoppen

När du handlar hos oss, samlar vi in en radupplysningar om dig, herunder dittnamn,dina kontaktupplysningar, konto- och betalingsupplysningar, din adress och din IP-adress, samt upplysningar om, vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat.

Föremål ochrättsgrundlag

Föremålet är, att vi kan registrera och genomföra din order, samt leverera det eller de produkter, du har beställt i webbshoppen. Utöve det bliverupplysningernaanvänt för att kunnage evt. support och/eller eftersäljande service och hantera returvarer mv. Rättsgrundlaget för behandlingen är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker för att vi kan uppfylla den köpsavtal, du har ingått med oss.

Uppbevaring

Upplysningernauppbevaras som utgångspunkt i 5 år från utgången av det räkenskapsår, som upplysningarna relaterar sig till, enligt de bokföringsregler, vi är underlagda, jf. bl.a. bokföringslagen kapitel 5.Användning av vårankundportal

När du upprettar ett konto i våran kundportal på hemesidan, registrerar vi ditt namn, dina kontaktupplysningar (e-post adress och telefonnummer) samt din adress och dinaloginupplysningar. Utöver det registreras upplysningar om de köp, du har företaget via webbshoppen.

Föremål ochrättsgrundlag

Föremålet är att ge dig tillgång till och möjlighet för att använda kundportalen och funktionerna i den. Rättsgrundlaget för behandlingen är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi förföljer vårat legitima intresse i att kunnaerbjuda en lätt ochanvändarvänligöversiktöver din köphistoria samt göra det möjligt, attköp-processen bliver mer effektivi framtiden.

LAgring

Upplysningar i kundportalen tas bort senast 1 år efter du har stängt ditt konto (eller 1 år efter senaste login, då ditt konto automatisk avslutas).Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårat nyhetsbrev, registrerar vi din e-post adress.

Föremål ochrättsgrundlag

Föremålet är att kunna sända dig vårat nyhetsbrev. Rättsgrundlaget för behandlingen är marknadsföringslagens § 10 och dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi baraskickar ut nyhetsbrevet, om du har gett oss ditt samtycke.

Lagring

Du har rätt till att få insikt i de upplysningar, som vi behandlar om dig, samt några ytterligareupplysningar.

  • Rätt tillkorrektion (rättelse)

Du har rätt till att få oriktigaupplysningar om dig själv rättat.

  • Rätt tillborttagning

Ispeciella tillfällen har du rätt till att få upplysningar om dig borttaget, innan tidspunkten för våranvanliga generellaborttagnngsker.

  • Rätt till begränsning avbehandling

Du har i vissa tillfällen rätt till att få behandlingen av dina personupplysningar begränsat. Om du har rätt till att få begränsat behandlingen, må vi framtidenbara behandlaupplysningarna – bortsett frånuppbevaring – med ditt samtycke, eller med föremål på att rättskrav kan fastläggas, gällandeeller försvaras, eller för att beskydda en person eller viktigasamhällsintressen.

  • Rätt tillinvändning

Du har i vissa tillfällen rätt till att göra invändning mot våran lovliga behandling av dinapersonupplysningar.

  • Rätt till att transmitteraupplysningar (dataportabilitet)

Du har i vissa tillfällen rätt till att mottaga dina personupplysningar i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att få overfört de här personupplysningar från én dataansvarig till en andan utan hinder. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datatilsynets vägledning om de registrerade rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.Rätten till att tatillåtelse tillbaka (avanmälan av nyhetsbrev)

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet i de enkelte e-mails, du modtager. Du kan også kontakte os direkte på de oplysninger, der fremgår nederst på siden.
Om du väljer attta tillbaka dintillåtelse, påverkar det inte lagligheten av våran behandling av dina personupplysningar på bakgrund av din tidigare tillåtelseochupp till tidspunkten för tilbakadragningen. Om du tar tillbaka din tillåtelse, har det därför först verkan från detta tidspunkt.Klagan till Datatilsynet

Du har rätt till attinge en klagan till Datatilsynet, om du är otillfreds med detsätt, vi behandlar dina personupplysningar på. Du hittar Datatilsynets kontaktupplysningar på www.datatilsynet.dk.Vårakontaktupplysningar

Cykelgear A/S

Industrivej 5

Telefon: +45 60 70 83 83

E-mail: info@cykelgear.se