Produkter


Vis guides

Ramnumret visar cykelns ålder

Den sista bokstaven i cykelns serienummer visar cykelns produktionsår.

Översikt 1980-talet
• 1981: U
• 1982: V
• 1983: X
• 1984: Z
• 1985: A
• 1986: B
• 1987: C
• 1988: D
• 1989: E

Översikt 1990-talet
• 1990: F
• 1991: G
• 1992: H
• 1993: J
• 1994: K
• 1995: L
• 1996: M
• 1997: N
• 1998: P
• 1999: R

Översikt 2000-nu
• 2000: S
• 2001: T
• 2002: U
• 2003: V
• 2004: X
• 2005: Z
• 2006: A
• 2007: B
• 2008: C
• 2009: D
• 2010: E
• 2011: F
• 2012: G
• 2013: H
• 2014: J
• 2015: K
• 2016: L
• 2017: M
• 2018: N
• 2019: P
• 2020: R