Produkter


Vis guides

Guide till fyrkantigt vevlager och vevparti

Har du ett vevlager med fykantig axel, som bilden nedanför visar, kan du följa nedanstående guide för att hitta det rätta vevlager och vevparti.
För att veta om du har en fyrkantig axel, är det lättast att avmontera den bult som sitter i vevpartiet och se om det är en fyrkantig axel. Eller ännu bättre att avmontera vevpartiet eller pedalarmen.​

Vilket vevlager passar?
För att hitta det rätta vevlagret, skall du ha två mått (se illustrationen nedanför):
- Längden på axeln​
- Breden på själva lagret/boxen​

Måtten varierar med få mm och skall därför vara så precisa som möjligt.
 
Vilket vevparti passar?
För att hitta det rätta vevparti, ska vi veta längden på axeln, som mäts efter ovanstående.
Efter det kan du, inne på vevpartien på hemsidan, se vilken axellängd den passar till och om detta stämmer med det mått som du har på ditt vevlager.
I de flesta fall vill man även passa på att byta vevlagret, då det ofta också är slitet, och det inte är kostsamt att byta det.
Detta ger även fördelen att man fritt kan välja det vevparti man gärna vill ha, eftersom man kan anpassa axellängden på sitt nya vevlager till det vevparti man vill ha. När du då väljer ditt vevlager behöver du bara mäta "vevlagerlängden" på ditt tidigare vevlager, och sedan välja den axellängd som passar med ditt nya vevparti.
Om det på vevpartiet står att inbyggningsmåtten är ”plant” så passar den till ca. 113-115 mm axellängd.