Produkter


Personuppgifter

Personuppgifter registreras med syftet att kunna leverera varan till dig, hantera ev. reklamationer, säkra våra upphovsrättigheter samt med hänsyn till våra räkenskaper.

Uppgifterna ges endast vidare till tredjepart om det krävs för att leverera en beställd vara.

Webbutiken använder s.k. cookies för styrning av innehållet i varukorgen. Cookies är beteckningen på en fil som sparas på din dator. Läs mer om vår användning av cookies här.

Under ett köp registrerar vi namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används enbart till hantering av köpet. Informationerna transmitteras okrypterat och lagras elektroniskt i 5 år.

Det är en valfri möjlighet att få sin e-postadress registrerad på en e-postlista hos Cykelgear.se, således att man löpande får nyheter och annan information från Cykelgear.se. Denna service kan när som helst anmälas- och avanmälas här.

I överensstämmelse med persondatalagen upplyser vi på förfrågan om registrerade uppgifter och på bakgrund av ev. invändningar utför vi radering av önskat omfång.